Графичен дизайн

Графичният дизайн е основният процес, в който визуалната информация получава форма и структура. Това се осъществява, чрез комбиниране и обработка на детайли, от които може да се получи всякакъв формат – от фотография до 3D дизайн.

ROYDER DESIGN предлага разработка на цялостен графичен дизайн на фирмена рекламадизайн на информационни носители, пространствено и графично проектиране на всички видове обекти. Създаване на 2D и 3D компютърни графични продукти.